ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Όροι Χρήσης


Γενικά:

1. Η χρήση της παρούσας Δικτυακής Πύλης (εφεξής ΔΠ) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ΔΠ συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ΔΠ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί απόλυτα, ανεπιφύλακτα και χωρίς εναντίωση με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΔΠ.

2. Οι παρόντες όροι χρήσης ενδεχομένως να βελτιώνονται, να τροποποιούνται και  να αναθεωρούνται οποτεδήποτε κατ ελεύθερη επιλογή της Εταιρείας. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ΔΠ καθώς η απλή ή έστω συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεται τους ισχύοντες εκάστοτε όρους.
 
Όροι Χρήσης:

1. Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και σε όσους έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα  να κάνουν χρήση της ΔΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ. Η χρήση του από ανηλίκους άνω των 14 ετών επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ως άνω ανηλίκων. Οι ανήλικοι κάτω των 14 ετών απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιμέρους σελίδων και υπηρεσιών της ΔΠ που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.

2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν σωρευτικά τις παραπάνω ιδιότητες.
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της ΔΠ υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως  ισχύει.
Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η  χρήση της ΔΠ συνεπάγεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών ανεπιφύλακτα.

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στη ΔΠ είναι τα ακόλουθα:
   
Ονοματεπώνυμο
    Πατρώνυμο
     Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου
     Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας :

 Όλο το περιεχόμενο της ΔΠ, καθώς και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για τη πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό.

Η αναπαραγωγή ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα pharmaplan.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της.