ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Πολιτική Απορρήτου


Ο παρόν Ιστότοπος είναι ιδιοκτησία της εταιρείας "Pharmaplan ΕΕ" που εδρεύει στην Ελλάδα, Λ. Σπάτων 46, Γέρακας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας pharmaplangr@gmail.com, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης +30 2108073776, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).
 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με τον Ιστότοπο
Ο Ιστότοπος της Εταιρείας είναι πνευματικό δημιούργημα και προστατεύεται από το Δίκαιο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
 
Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα, φωτογραφίες, κείμενα, εικονογραφήσεις, λογότυπα, ακολουθίες κινούμενες ή όχι, με ήχο ή όχι, γραφήματα, κλπ. που βρίσκονται στον παρόντα Ιστότοπο είναι αποκλειστική ιδιοκτησία των εταιρειών που αντιπροσωπεύει/διανέμει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφεξής αποκαλούμενες ως οι ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Κανένα δικαίωμα χρήσης δεν δύναται να αποδοθεί σε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντα Ιστότοπου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να διώκει κάθε προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της.
 
Κάθε χρήση, αναπαραγωγή/απεικόνιση, ολοσχερής ή τμηματική, προσαρμογή ή τροποποίηση του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που τον συνθέτουν, οποιασδήποτε φύσης κι αν είναι και επί οποιουδήποτε μέσου κι αν πραγματοποιηθούν, απαγορεύεται ρητώς.
 
Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που προσκομίζονται στον Ιστότοπο, ωστόσο, το σύνολο των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες μέσω του Ιστότοπού της, παρέχονται χωρίς επεξεργασία. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε δίνει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δε φέρει ευθύνη ούτε για την ακρίβεια ούτε για τα σφάλματα ούτε ακόμη και για τις παραλείψεις που περιλαμβάνει ο Ιστότοπος. Ο χρήστης είναι μόνος υπεύθυνος για τη χρήση των πληροφοριών αυτών.
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, άμεση ή έμμεση, όποια κι αν είναι τα αίτια, η προέλευση, η φύση ή οι συνέπειες που προκύπτουν λόγω της πρόσβασης του οποιουδήποτε στον Ιστότοπο ή της αδυναμίας πρόσβασης σε αυτόν, ή ακόμα και της χρήσης του Ιστότοπου ή/και της πίστης που δίδεται σε οποιαδήποτε πληροφορία προέρχεται, άμεσα ή έμμεσα από αυτόν.
 
Ο χρήστης δεσμεύεται να μη διαβιβάσει σε αυτόν τον Ιστότοπο καμία πληροφορία που να δύναται να επιφέρει την αστική ή ποινική της ευθύνη, ενώ δεσμεύεται σχετικά, να μην αποκαλύπτει, μέσω του συγκεκριμένου Ιστότοπου, παράνομες πληροφορίες, αντίθετες με τη δημόσια τάξη ή συκοφαντικές.
 
Οι εξωτερικοί Ιστότοποι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με σύνδεσμο υπερκειμένου(hyperlink) στον παρόντα Ιστότοπο δεν τελούν υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που, κατά συνέπεια, αποποιείται κάθε ευθύνης έναντι του περιεχομένου τους. Αυτοί οι σύνδεσμοι προς άλλους Ιστότοπους δεν αποτελούν, σε καμία περίπτωση, έγκριση ή σύμπραξη μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και αυτού του Ιστότοπου. Οι Ιστότοποι αυτοί υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης και πολιτικές της ιδιωτικής ζωής.
  
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον χρήστη στο πλαίσιο της περιήγησής του στον Ιστότοπο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να συλλέγει μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 
Ανάλογα με την περίπτωση, αυτή η επεξεργασία εφαρμόζεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εάν ο χρήστης έχει συναινέσει, εάν αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του χρήστη και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, εάν πληροί ένα έννομο συμφέρον της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή για τη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία.
 
Η επεξεργασία που υλοποιείται από την η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ως κύριο σκοπό:

· Να επιτρέπει την πλοήγηση στον Ιστότοπο

· Να παρέχει στον χρήστη το σύνολο των υπηρεσιών που είναι προσβάσιμες μέσω του Ιστότοπου

· Τη δημιουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού του χρήστη

· Τη διεκπεραίωση των παραγγελιών του χρήστη

· Τη διαχείριση της συμμετοχής του χρήστη σε εμπορικές πράξεις, σε παιχνίδια-διαγωνισμούς ή σε προγράμματα πιστότητας που προτείνει η Εταιρεία

· Την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, εφόσον έχει συναινέσει ο χρήστης

· Την εξατομίκευση των λειτουργιών του Ιστότοπου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη

· Τη διεκπεραίωση των αιτημάτων του χρήστη

· Την ανάλυση των αγοραστικών συνηθειών του χρήστη

· Τη διασφάλιση και τη βελτίωση της καλής λειτουργίας του Ιστότοπου

· Την εγγύηση της ασφάλειας του Ιστότοπου

· Την κατάρτιση στατιστικών αναλύσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας του Ιστότοπου
 
Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και οι πιθανές συνέπειες της άρνησης παροχής απάντησης αναφέρονται κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα τηρούνται από τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την περίοδο που είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί και, κατά περίπτωση, κατά τη διάρκεια των σχετικών νομικών απαιτήσεων. Η τήρησή τους θα γίνεται αποκλειστικά για τη χρήση τους από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τους εμπορικούς εταίρους της (π.χ. πάροχος logistics...) ή τους τεχνικούς εταίρους της.
 
Για την αυστηρή εφαρμογή των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω, τα δεδομένα αυτά μπορούν να μεταφερθούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών της Εταιρείας. Αυτές οι μεταφορές θα διεξάγονται υπό συνθήκες που να εξασφαλίζουν την προστασία και την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το θέμα.
 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και τις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες, ο χρήστης έχει δικαιώματα πρόσβασης, διαγραφής και διόρθωσης των δεδομένων που τον αφορούν, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Έχει επίσης το δικαίωμα να καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την τύχη των προσωπικών του δεδομένων μετά τον θάνατό του.
Η άσκηση του δικαιώματος διαγραφής και του δικαιώματος εναντίωσης σχετικά με τα υποχρεωτικά δεδομένα που αφορούν τον χρήστη ενδέχεται να εμποδίσουν τον χρήστη να χρησιμοποιεί όλες ή μέρος των λειτουργιών του Ιστότοπου.
 
Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του γράφοντας στο pharmaplangr@gmail.com. Κάθε αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει επώνυμο, όνομα, ταχυδρομική και/ή ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη και να συνοδεύεται από αντίγραφο ταυτότητας του τελευταίου.
Εν συνεχεία θα σταλεί μια απάντηση εντός ενός μήνα από την παραλαβή της αίτησης.
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να αναλάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.
 
Ωστόσο, δεδομένων των χαρακτηριστικών του Διαδικτύου, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξάλειψη κάθε κινδύνου καταχρηστικής χρήσης των δεδομένων.
 
NEWSLETTER

Εφόσον υπάρχει προηγούμενη συγκατάθεση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη για να του στέλνει ενημερωτικές επιστολές (Newsletter).

Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει αυτό το είδος πληροφοριών, μπορεί να διαγραφεί κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής που εμφανίζεται σε κάθε ενημερωτική επιστολή που αποστέλλεται.